Chính sách bảo hành

Công ty Cổ phần thời trang Viễn Đông không áp dụng chính sách bảo hành với các sản phẩm mua hàng tại hệ thống cửa hàng và các kênh mua sắm trực tuyến.