Chính sách giải quyết khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI a

1. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hazzys Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Hazzys Việt Nam tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về thông tin khách hàng thông qua Hotline: (024) 32000751 hoặc Email: hazzysvn.mkt@gmail.com.

2 .Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Công ty TNHH Hazzys Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.


Công ty TNHH Hazzys Việt Nam cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của bạn từ bên thứ ba. Nếu bạn vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến trung tâm hỗ trợ khách hàng.