Nhận ưu đãi độc quyền khi đăng ký trở thành thành viên Hazzys Việt Nam

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 
 • Áp dụng cho mọi khách hàng, không cộng dồn mức ưu đãi của tất cả các loại thẻ và mức chiết khấu của các chương trình khác đang được áp dụng.
 • Chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.
 • Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ và giao dịch của Chủ thẻ
 • Khách hàng phải thanh toán số tiền tối thiểu bằng thẻ tín dụng có cùng chủ sở hữu trong trường hợp quên mang theo thẻ.
 

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN ÁP DỤNG

 
 • Tất cả các cửa hàng tại TPHCM và Hà Nội.
 • Mức chiết khấu của từng hạng thẻ được áp dụng khi sử dụng thẻ.
 • Mỗi năm kể từ ngày phát hành thẻ, thẻ sẽ tiếp tục được tự động phân bổ vào hạng thẻ tương ứng với doanh số mua sắm tích lũy hàng năm của khách hàng cho mỗi năm tiếp theo và sẽ được cấp lại cho khách hàng.
 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 
 • Áp dụng cho mọi khách hàng, không cộng dồn mức ưu đãi của tất cả các loại thẻ và mức chiết khấu của các chương trình khác đang được áp dụng.
 • Chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.
 • Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ và giao dịch của Chủ thẻ
 • Khách hàng phải thanh toán số tiền tối thiểu bằng thẻ tín dụng có cùng chủ sở hữu trong trường hợp quên mang theo thẻ.
 

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN ÁP DỤNG

 
 • Tất cả các cửa hàng tại TPHCM và Hà Nội.
 • Mức chiết khấu của từng hạng thẻ được áp dụng khi sử dụng thẻ.
 • Mỗi năm kể từ ngày phát hành thẻ, thẻ sẽ tiếp tục được tự động phân bổ vào hạng thẻ tương ứng với doanh số mua sắm tích lũy hàng năm của khách hàng cho mỗi năm tiếp theo và sẽ được cấp lại cho khách hàng.